Katarzyna Burchardt

Marlena Seta
3 kwietnia 2018
Monika Ślęzak
3 kwietnia 2018
W swoich pracach Pani Katarzyna wykorzystuje nici ARIADNY S.A. Wiele serwetek wykonała kordonkiem Muza, natomiast obrazy „namalowała” muliną.
polski