O spółce

ARIADNA S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi.
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
NIP 728-013-22-48
REGON 470593540
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019179 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

polski