Historia

Dawno, dawno temu…. A dokładnie w 1897 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich fabryka nici – dzisiejsza ARIADNA S.A. Nie każda firma może pochwalić się tak długą historią. My możemy i z przyjemnością to robimy! Jeśli chcecie poznać nas bliżej, zapraszamy do lektury albumu przygotowanego z okazji 125-lecia fabryki.
Fotoksiążka
Przez ponad 125 lat sporo się u nas działo, wiele się też zmieniło. Chcesz poznać ciekawostki związane z ARIADNĄ? Kliknij poniższy baner.
chodź opowiem ci niteczkę

Mitologia

Według mitologii greckiej, Ariadna była córką króla Krety Minosa i Pazyfae, (siostra Fedry). Mieszkała w pałacu w starożytnym mieście Knossos. Legenda o pięknej Ariadnie rozpoczyna się w chwili przybycia na Kretę Tezeusza, herosa ateńskiego, syna króla Egeusza i królowej Ajtry, córki Pitteusa, władcy Trojdzeny (w innej wersji Ajtry i boga Posejdona). Tezeusz wyruszył na Kretę w grupie młodzieży ateńskiej (siedmiu młodzieńców i siedem dziewic), przeznaczonej na haracz dla Minotaura, w odwecie za śmierć w Atenach młodszego syna króla Minosa - Androgeosa. Wyruszył na tę wyprawę dobrowolnie, aby zabić Minotaura i uwolnić lud ateński od strasznej daniny.

Minotaur (syn Minosa i Pazyfae), był potworem o ciele mężczyzny i głowie byka, żywiącym się ludzkim mięsem. Mieszkał na Krecie w specjalnej budowli zwanej Labiryntem, wybudowanej przez Dedala na polecenie króla Minosa. Król Krety chciał w ten sposób ukryć potwora przed oczyma poddanych i zapewnić mu pożywienie, gdyż każdy kto wszedł do Labiryntu nie znajdował drogi wyjścia.

Kiedy Tezeusz przybył na Kretę, został zaprowadzony do króla Minosa. Pięknej Ariadnie na widok młodego i dumnego Ateńczka żal ścisnął serce na myśl o jego niechybnej śmierci w zawiłych korytarzach Labiryntu. Postanowiła pomóc Tezeuszowi. Kiedy nazajutrz grupa Ateńczyków została przyprowadzona do Labiryntu, Ariadna dała potajemnie Tezeuszowi nić i powiedziała co ma czynić, aby nie zabłądzić w krętych korytarzach. Tezeusz posłuchał rady Ariadny i przywiązał nić u wejścia do Labiryntu. Trzymając w ręku kłębek nici wszedł z Ateńczykami do Labiryntu. Odważny Tezeusz zabił straszliwego potwora i zwijając nić znalazł bez trudu drogę powrotną. Tezeusz uciekając do Aten, przed gniewem króla Minosa, zabrał Ariadnę ze sobą. Po drodze jednak, porzucił ją na wyspie Naksos, skąd została zabrana na Lemnos i poślubiona przez Dionizosa.
Ślubny dar Dionizosa - diadem Ariadny, Zeus przeniósł między gwiazdy.

Knossos, w starożytności miasto na Krecie (w pobliżu Iraklionu), Od ok. 30000 p.n.e. siedziba władców Krety. Zniszczone ok. 1700, 1600 p.n.e. Ok. 1450 p.n.e. zdobyte przez Achajów po katastrofie wulkanicznej na Therze. Na początku XIV w. p.n.e. pałac ostatecznie zniszczono. Wyspa w 1100 p.n.e. została zdobyta przez Dorów, którzy odbudowali Knossos.
Z Knossos pochodzi wiele mitów greckich między innymi mit o Ariadnie, Minotaurze i Dedalu.

Być może Ariadna mieszkała kiedyś w pałacu z epoki późnominojskiej, którego ruiny zostały odkryte w 1878 przez Minosa Kalokerinosa, kupca z Iraklionu. Pałac był niegdyś ogromną, wielokondygnacyjną budowlą, przypominającą labirynt, o nieregularnym planie. Ruiny odkopał brytyjski archeolog Sir Artur Evans, który od 1899 roku kierował pracą przy rekonstrukcji pałacu. Odkrył pomieszczenia reprezentacyjne, kultowe, pomocnicze i magazynowe. W pałacu były urządzenia wodno-kanalizacyjne (łazienki i toalety). Ściany pokrywały malowidła. Odkryto liczne tabliczki pokryte pismem (pismo linearne A i liczniejsze - pismo linearne B, najstarsze zabytki dawnego języka greckiego, zapisane pismem hieroglificznym).
Znaleziono także wiele cennych zabytków (rzeźby, fajansowe figurki kapłanek, wytworna ceramika, gliptyka). Wśród znalezisk była także podobno nić Ariadny...

polski