Akcjonariusze

Kapitał zakładowy
1 474 237,80 zł w całości wpłacony


Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

WEZWANIE

    Zarząd spółki pod firmą ARIADNA Spółka Akcyjna Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Prezes Zarządu
Iwona Kwiecień-Poborska

polski