Akcjonariusze

Kapitał zakładowy
1 474 237,80 zł w całości wpłacony


Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:
    Zbigniew Turlakiewicz - tel.: 42 25-35-800; adres stacjonarny: Niciarniana 2/6, Łódź 92-208; e-mail: turlakiewicz@ariadna.com.pl


polski