Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zawiadamiamy o planowanym na dzień 10.07.2023r podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARIADNA SA Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi uchwały o połączeniu z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym FEDRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

polski