Łódzkie Łabędzie 2014

Gazela Biznesu 2014
15 stycznia 2015
TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi
27 września 2017

ARIADNA S.A. zdobyła I miejsce oraz statuetkę „Łódzkie Łabędzie” w konkursie Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2014”.

Nagroda przyznawana jest firmom, które najlepiej współpracują z miejskimi placówkami oświatowymi. Firmom, które dzięki podjętym inicjatywom umożliwiają szkołom i ich uczniom rozwój oraz zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

Przyznane wyróżnienie jest dla nas bardzo cenne i dowodzi, że działania, jakie ARIADNA S.A. podejmuje na rzecz łódzkiej oświaty są potrzebne. Nagroda z pewnością stanie się impulsem do dalszego inwestowania w edukację dzieci i młodzieży.

ARIADNA S.A. od wielu lat sprawuje m.in. patronat nad Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, realizuje program nauki haftu krzyżykowego w łódzkich szkołach, a także promuje i sponsoruje szkolne konkursy rękodzieła artystycznego.

polski