Elżbieta Jabłońska

Anna Christ
3 kwietnia 2018
Urszula Karwowska
3 kwietnia 2018
Samodzielne wykonanie obrusu, to trudna i żmudna praca. Efekt wynagradza jednak wiele!

Prezentowany poniżej obrus Pani Elżbieta wykonała kordonkiem Muza 20.

polski